Navštivte svůj regionální web
Na základě vaší polohy, pro více relevantních produktů a cen

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Avire s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002542

Popis projektu: Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Avire s.r.o. o výkonu 150,75 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu: Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.