Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002542
Doba realizace projektu: 29. června 2022 až 30. listopadu 2023

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Avire s.r.o. o výkonu 150,75 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.